Een geschil indienen

Heb je een geschil met jenb-shop.nl? Vul dan a.u.b. het onderstaande formulier in en breng ons daarmee op de hoogte.

Het geschillen proces gebruikt 3 stappen om tot een oplossing te komen:

  1. Het geschil wordt naar de webwinkel verzonden; hij krijgt 7 dagen om het geschil op te lossen.
  2. Indien er geen indicaties voor een oplossing zijn zal WebwinkelKeur na 7 dagen bemiddelen. Door het geschil van beide kanten te bekijken zullen wij een oplossing voorstellen.
  3. Indien dit niet tot een oplossing leidt heb je de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan onze geschillencommissie. Zij kunnen een juridisch bindende uitspraak leveren.

We vragen u het onderstaande formulier zo duidelijk en kort mogelijk in te vullen, dit verhoogt de kansen om het geschil op te lossen.

Jouw gegevens


Klachtgegevens

--
--
Bijlagen zijn begrensd tot afbeeldingen (.jpg, .jpeg, .bmp en .png) en documenten (.doc, .docx en .pdf).