Een geschil indienen

Heeft u een geschil met AquariaShop.nl? Vul dan a.u.b. het onderstaande formulier in en breng ons daarmee op de hoogte.

Het geschillen proces gebruikt 3 stappen om tot een oplossing te komen:

  1. Het geschil wordt naar de webwinkel verzonden; hij krijgt 7 dagen om het geschil op te lossen.
  2. Indien er geen indicaties voor een oplossing zijn zal WebwinkelKeur na 7 dagen bemiddelen. Door het geschil van beide kanten te bekijken zullen wij een oplossing voorstellen.
  3. Indien dit niet tot een oplossing leidt heeft u de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan onze geschillencommissie. Zij kunnen een juridisch bindende uitspraak leveren.

We vragen u het onderstaande formulier zo duidelijk en kort mogelijk in te vullen, dit verhoogt de kansen om het geschil op te lossen.

Uw gegevens


Klachtgegevens

--
--
Bijlagen zijn begrensd tot afbeeldingen (.jpg, .jpeg, .bmp en .png) en documenten (.doc, .docx en .pdf).