coollamp.nl

coollamp.nl

Coollamp.nl is gespecialiseerd in het online aanbieden van bijzondere en inspirerende lampen. Bij Coollamp.nl geen 'dertien in een dozijn' lamp, maar lampen die zich onderscheiden door de combinatie van een bijzondere vormgeving, de mooie afwerking en de gebruikte materialen. Opvallend is dat dat het assortiment voornamelijk bestaat uit lampen ontworpen en handgemaakt in Nederland.
De zekerheden van https://www.coollamp.nl
Lid

Goedgekeurd

Lid van WebwinkelKeur sinds 2019

Gecontroleerd door ons

We hebben gecontroleerd of het bedrijf bestaat, of ze aan de (regionale) wetgeving voldoen en of alle relevante informatie makkelijk te vinden op hun website staat.

Beoordeeld door jou

Have you purchased from a member of ours? We then ask you to share your experience. These experiences are shown publicly to inform potential customers of the webshop's customer service.

Onafhankelijk

WebwinkelKeur is completely independent. Our goal is to make e-commerce safer. We do not ask our members a high fee as we want all webshops to be able to join our cause. We are the point of contact for both the webshop and the customer.

Bemiddeling bij geschillen

Do you end up in conflict with one of our members? We will help you both to get to quick solution with our free mediation. If that shows to be impossible you have the opportunity to submit the dispute to DigiDispuut which can provide a binding verdict.